Γνωρίστε την ιστορία του τόπου μας!

Στις 7 Απριλίου 2017 η Δομνίστα γέμισε εφηβικές φωνές!
11 Απριλίου 2017
Κωνσταντίνος Β. Τσιούνης
19 Απριλίου 2017

Τις Αγιες μέρες του Πάσχα οι επισκέπτες της Ευρυτανίας μπορούν να ξεναγηθούν στο Φαρμακίδειο Λαογραφικό Μουσείο,στο παλαιό Λαογραφικό Μουσείο,στο Φωτογραφικό Μουσείο και στην πλούσια Κοινοτική Βιβλιοθήκη μας.

Τηλ. επικοινωνίας:
Κώστας Παπαδόπουλος 6977366813
Ευαγγελία Νταλιάνη 6972706406

Δ.Σ. ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

Pin It on Pinterest

Share This