Σχετικά

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί επίσημα το έτος 1979. Η ιδέα της ίδρυσής του όμως είναι παλιότερη. Ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Τότε λειτουργούσε στην Αθήνα σύλλογος με την επωνυμία « ΕΥΡΥΤΟΣ » που περιλάμβανε όλους τους καταγόμενους από τον Δήμο Ευρυτάνων. Ο σύλλογος όμως αυτός παρουσίαζε το μειονέκτημα ότι δεν ήταν αποκλειστικά Δομνιστιάνικος και ότι λειτουργούσε μόνο στην Αθήνα, αφήνοντας έξω τους εκατοντάδες Δομνιστιάνους που ήταν εγκατεστημένοι σε Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα και αλλού. Επιπλέον τα μέλη του και το Δ.Σ. το αποτελούσαν άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας, που στους νεότερους τότε φαίνονταν λίγο μακριά τους.

Γι’ αυτό γύρω στο 1970 έγινε μια προσπάθεια οργάνωσης των νέων της Δομνίστας σε κάποια μορφή συλλόγου, αν και η παρουσία της δικτατορίας της 21ης Απριλίου δεν επέτρεπε τέτοιες δραστηριότητες. Από την ομάδα αυτών των νέων Δομνιστιάνων, μετά την μεταπολίτευση του 1974 και την άνθιση διαφόρων συλλόγων, προήλθε η πρωτοβουλία για την ίδρυση, επίσημα πλέον, ενός καθαρά Δομνιστιάνικου Συλλόγου. Από το καλοκαίρι του 1977 ο Αθανάσιος Δ. Σταμάτης και ο Κων/νος Α. Παπαδόπουλος, με ένα χαρτί στο χέρι, άρχισαν να συλλέγουν χρήματα και να γράφουν τα πρώτα ιδρυτικά μέλη. Η ανταπόκριση όλων υπήρξε πέρα από κάθε προσδοκία. Εκείνο το καλοκαίρι 56 χωριανοί έβαλαν τις βάσεις για τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας.

Ο σύλλογος πήρε την ονομασία « Φιλοπρόοδος » και έχει έδρα του την Δομνίστα για να αγκαλιάζει όλους τους όπου γης Δομνιστιάνους. Σκοπός του είναι να δένει τους χωριανούς και να συντηρεί την επαφή τους με το χωριό, όπου ο σύλλογος θα οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις με στόχο την άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου του τόπου.

Η πρώτη γενική συνέλευση για την εκλογή τακτικού Δ.Σ. έγινε τον Αύγουστο του 1979 και από εκείνη την μέρα αρχίζει η επίσημη λειτουργία του συλλόγου μας.

Pin It on Pinterest

Share This