Διοικητικά Συμβούλια

Διοικητικα Συμβουλια του Συλλογου απο το 1981 εως 2016

1.Γενική συνέλευση Αυγούστου 1981

Προεδρείο: Γιάννης Παπακωνσταντίνου
Πρόεδρος Δ.Σ.: Κων. Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: Νίκος Κ. Καρέτσος
Γραμματέας: Πάνος Πανάγος
Ταμίας: Κων. Σώκος
Μέλος: Γιάννης Καρτσακλής

2. Γενική συνέλευση Αυγούστου 1982

Προεδρείο: Γιάννης Παπακωνσταντίνου
Πρόεδρος Δ.Σ.: Κων.Παπακωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Παν. Πανάγος
Γραμματέας: Νικ. Καρέτσος
Ταμίας: Κων. Καρέτσος
Μέλος: Αθηνά Καρέτσου

Γ.Σ. Αυγούστου 1982

Προεδρείο:
α) Γιάννης Παπακωνσταντίνου
β) Αθαν. Τραχίλης
γ) Αθαν. Σταμάτης

την ίδια χρονιά , με απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκαν αντιπρόσωποι του συλλόγου, κατά περιοχές:

  • Α΄. ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Αθαν. Νταλιάνης, Γεωρ. Καρέτσος, Κων.Ι. Παπαδόπουλος, Σταύρος Παπαδόπουλοςκαι Ευθ. Σιακαβέλας
  • Β΄. ΝΕΟΧΩΡΙ: Αθαν. Καραδήμας, Σπ.Συρογιαννίδης, Χαρ. Τσαπλαζλής
  • Γ΄. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Καραδήμας Ηλίας, Σιδεράς Ηλίας
  • Δ΄. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ: Γρίβας Μιχ., Τσαπλαζλής Θωμάς, Πανάγος Σπ., Σύρρος Αθαν.
  • Ε΄.ΛΑΜΙΑ: Αγγελής Θεοδ., Αγγελής Αντ., Γιολδάσης, Γρίβας Κων.
  • ΣΤ΄.ΔΟΜΝΙΣΤΑ: Βάρρας Σπ., Καρτσακλής Ιωάν., Τσάμης Ηλίας
  • Ζ΄. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ: Σταμάτης Ιωάν.
  • Η΄. ΑΘΗΝΑ: Καρτσακλή Μαρία, Λιάκος Νικ., Παλαμίδης Ιωάν., Πανάγος ΠΑΝ., Σώκος Σωτ., Παπαζαχαρίας Χρ., Σταθονίκος Θύμιος., Σταμάτης Αθαν.

3. Γ.Σ. Αυγούστου 1983

Για το Δ.Σ. ΤΟΥ Συλλόγου εκλέχτηκαν: ( δεν δημοσιεύτηκαν αξιώματα των μελών )
Παπαδόπουλος Κων. Αθαν Σταμάτης Γιάννης Παλαμίδης, Νίκος Καρέτσος, Πανάγος Παν.
Για το εποχικό συμβούλιο ( εξελεγκτικής επιτροπής ) εκλέχτηκαν οι:
α) Νταλιάνης Αθαν. β) Τσίρκας Δημ. γ) Σταθονίκος Ευθ.

4. Γ.Σ. Αυγούστου 1984

Πρόεδρος Δ.Σ.: Αναγνωστόπουλος Παν.
Αντιπρόεδρος: Σύρρος Αθαν.
Γραμματέας: Νταλιάνης Αθαν.
Μέλος: Σιακαβέλας Ευθ.

5. Γ.Σ. Αυγούστου 1985

Πρόεδρος Δ.Σ.: Παπαδόπουλος Στ.
Αντιπρόεδρος: Αναγνωστόπουλος Παν.
Γραμματέας: Νταλιάνης Αθαν.
Ταμίας: Παπαδημητρίου Γεωρ.

Με απόφαση της Γ.Σ. του Αυγούστου 1985 αποφασίστηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, κι από τον επόμενο χρόνο ( 1986 ) οι εκλογές του Συλλόγου μας , για την ανάδειξη του Δ.Σ., θα γίνονται κάθε δυο χρόνια, αντί τον « κάθε χρόνο εκλογές ».

6. Γ.Σ. Αυγούστου 1986

Προεδρείο: Αγγελής Θεοδ., Σταμάτης Αθαν., Καρέτσος Δημ.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Παπαδόπουλος Στ.
Αντιπρόεδρος: Αναγνωστόπουλος Παν.
Γραμματέας: Νταλιάνης Αθαν.
Ταμίας: Δανιάς Ελευθ.
Μέλος: Παπαδημητρίου Γεωρ.

Για την ελεγκτική Επιτροπή:
Πανάγος Λάμπρος, Σάρρας Αθαν., Παπαγεωργίου Θωμάς

Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου (1986) ο πρόεδρος του Δ.Σ. Παπαδόπουλος Στ., παραιτήθηκε από την προεδρεία του Συλλόγου και έγινε ανασύνθεση του Δ.Σ. , στη συνεδρίαση του της 11-11-1986 ως ακολούθως:
Πρόεδρος Δ.Σ.: Νταλιάνης Αθαν.
Αντιπρόεδρος: Αναγνωστόπουλος Παν.
Γραμματέας: Δανιάς Ελευθ.
Ταμίας: Παπαδόπουλος Ελ.
Μέλος: Παπαδημητρίου Γεωρ.

7. Γ.Σ. Αυγούστου 1987

(δεν υπάρχουν στοιχεία στον Εύρυτο)

8. Γ.Σ. Αυγούστου 1988

Προεδρείο:Συρογιαννίδης Σπ., Παπαγεωργίου Παν., Σταμάτης Αθαν.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Νταλιάνης Αθαν.
Αντιπρόεδρος: Αγγελής Κων.
Γραμματέας: Γρίβας Αθαν.
Ταμίας: Παπαδημητρίου Γεωρ.
Μέλος: Καρέτσος Δημ.

9. Γ.Σ. Αυγούστου 1989 ( όχι εκλογές )

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Σταμάτης Αθαν.

10. Γ.Σ. Αυγούστου 1990 ( με εκλογές )

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Παπαδόπουλος Στ., Σταμάτης Αθαν.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Καρέτσου Δέσποινα
Αντιπρόεδρος: Τσαπραζλής Δημ.
Γραμματέας: Καρέτσου Παναγιώτα
Ταμίας: Γρίβας Αθαν.
Μέλος: Αγγελής Κων.

11. Γ.Σ. Αυγούστου 1991 ( χωρίς εκλογές )

Προεδρείο: Παπαδόπουλος Κων., Παπαγεωργίου Παν., Αναγνωστόπουλος Παν.

12. Γ.Σ. Αυγούστου 1992 ( με εκλογές )

Προεδρείο: Παπαδόπουλος Κων., Χαραλαμποπούλου Ζωή
Πρόεδρος Δ.Σ.: Σταμάτης Αθαν.
Αντιπρόεδρος: Καρέτσος Αθαν.
Γραμματέας: Νταλιάνης Αθαν.
Ταμίας: Σώκος Κων.
Μέλος: Καραδήμα Νάντια

13. Γ.Σ. Αυγούστου 1993

(δεν υπάρχουν στοιχεία στον Εύρυτο – δεν έγιναν εκλογές)

14. Γ.Σ. Αυγούστου ( με εκλογές )

Προεδρείο: Νταλιάνης Αθαν., Γρηγοροπούλου Κική, Χαραλαμποπούλου Ζωή
Πρόεδρος Δ.Σ.: Σύρρος Αθαν.
Αντιπρόεδρος: Καραδήμας Γεωρ.
Γραμματέας: Σταμάτης Αθαν.
Ταμίας: Πανάγος ΠΑΝ.
Μέλος: Καραδήμας Αθαν.

15. Γ.Σ. Αυγούστου 1995 ( χωρίς εκλογές )

Προεδρείο: Παπαδόπουλος Χ., Καρέτσου Δέσποινα, Παπαδόπουλος Κ.

16. Γ.Σ. Αυγούστου 1996 ( με εκλογές )

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Καρέτσου Δέσποινα, Παπαδόπουλος Κων.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Σύρρος Αθαν.
Αντιπρόεδρος: Καραδήμας Αθαν.
Γραμματέας: Σταμάτης ΑΘΑΝ.
Ταμίας: Πανάγος Παν.
Μέλος: Καρέτσος Γεωρ.

17. Γ.Σ. Αυγούστου 1997 ( χωρίς εκλογές )

Πρόεδρος: Συρογιαννίδης

18. Γ.Σ. Αυγούστου 1998 ( με εκλογές )

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Χαραλαμποπούλου Ζωή
Πρόεδρος Δ.Σ.: Σύρρος Αθαν.
Αντιπρόεδρος: Καρέτσου Δέσποινα
Γραμματέας: Σταμάτης Αθαν.
Ταμίας: Πανάγος Παν.
Μέλος: Καρέτσος Γεωρ.

Εξελεγκτική επιτροπή: Νταλιάνης Αθαν., Καραδήμας Αθαν., Μπύρογλου Σταύρος

19. Γ.Σ. Αυγούστου 1999 ( χωρίς εκλογές )

Προεδρείο: Σύρρος Αθαν., Παπαδόπουλος Κων.

20. Γ.Σ. Αυγούστου 2000 ( με εκλογές )

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Σύρρος Αθαν, Παπαδόπουλος Κων.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Νταλιάνης Αθαν.
Αντιπρόεδρος: Σύρρος Αθαν. Γ.
Γραμματέας: Σταμάτη- Τριχοπούλου Ειρήνη
Ταμίας: Σάρρας Αθαν.
Μέλος: Μπούτος Κων.

21. Γ.Σ. Αυγούστου 2001 ( χωρίς εκλογές )

Προεδρείο:Συρογιαννίδης Σπ., Σταμάτης Αθαν.

22. Γ.Σ. Αυγούστου 2002

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Σταμάτης Αθαν., Παπαδόπουλος Κων.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Νταλιάνης Αθαν
Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Κων. Ι.
Γραμματέας: Καπνίσης Σπυρ.
Ταμίας: Σάρρας Αθαν
Μέλος: Χολέβας Γεωρ.

23. Γ.Σ. Αυγούστου 2003 ( χωρίς εκλογές )

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Φαρμάκης Νώντας

24. Γ.Σ. Αυγούστου 2004

Προεδρείο: Γρηγοροπούλου Κική, Φαρμάκης Νώντας
Πρόεδρος Δ.Σ.: Σταμάτης Αθαν.
Αντιπρόεδρος: Καπνίσης Σπυρ.
Γραμματέας: Μπούτος Κων.
Ταμίας: Παπαδόπουλος Κων.
Μέλος: Ειρήνη Βαμβάτσικου – Μπρεκουλάκη

25 . Γ.Σ. Αυγούστου 2005 ( χωρίς εκλογές )

Πρόεδρος: Συρογιαννίδης Σπ.

26. Γ.Σ. Αυγούστου 2006

Πρόεδρος: Συρογιαννίδης Σπ.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Σταμάτης Αθαν.
Αντιπρόεδρος: Καπνίσης Σωτ.
Γραμματέας: Σταθονίκος Δημ.
Ταμίας: Παπαδόπουλος Κων.Ι .
Μέλος: Χαλ. Χίκσον ( στην αρχική σύνθεση του Δ.Σ. είχε εκλεγεί η κ. Ειρήνη Βαμβάτσικου-Μπρεκουλάκη , η οποία λόγω φόρτου υποχρεώσεων παραιτήθηκε υπέρ του Χαλ Χίκσον)

27. Γ.Σ. Αυγούστου 2007 ( χωρίς εκλογές )

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Παπαδόπουλος Κων.

28. Γ.Σ. Αυγούστου 2008

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Μπούτος Κων., Παπαδόπουλος Κων.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Σταμάτη Βερονίκη
Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Γιάννης
Γραμματέας: Παπαδοπούλου Ευαγγελία
Ταμίας: Σταμάτης Δημήτριος
Μέλος: Τσίρκας Τάκης

29. Γ.Σ. Αυγούστου 2009 ( χωρίς εκλογές )

Προεδρείο:Συρογιαννίδης Σπ., Νταλιάνης Κων.

30. Γ.Σ. Αυγούστου 2010

Πρόεδρος Δ.Σ.: Παπαδόπουλος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Νταλιάνης Κώστας
Γραμματέας: Παπαδοπούλου Ευαγγελία
Ταμίας: Σταμάτης Δημ.
Μέλος: Τσίρκας Παναγιώτης

31. Γ.Σ. Αυγούστου 2011 ( χωρίς εκλογές )

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Σταμάτη Βερονίκη, Παπαδόπουλος Κων.

32. Γ.Σ. Αυγούστου 2012

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπ., Παπαδοπούλου Ευαγγ., Παπαδόπουλος Κων.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Παπουτσή Αργυρώ
Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Γιάννης
Γραμματέας: Σιακαβέλα Βιβή
Ταμίας: Σταμάτης Δημ.
Μέλος: Σώκος Σωτ.

33. Γ.Σ. Αυγούστου 2013 ( χωρίς εκλογές )

Προεδρείο: Συρογιαννίδης Σπυρ., Σιακαβέλα Βιβή

34. Γ.Σ. Αυγούστου 2014

Προεδρείο: Παπαδόπουλος Σταύρος, Νταλιάνης Θαν., Φραγκούλης Θεόδωρος
Πρόεδρος Δ.Σ.: Παπουτσή Αργυρώ
Αντιπρόεδρος: Σώκος Σωτήρης
Γραμματέας: Σιακαβέλα Βιβή
Ταμίας: Σταμάτης Δημ.
Μέλος: Νταλιάνη Ευαγγελία

35. Γ.Σ. Αυγούστου 2015 ( χωρίς εκλογές )

Προεδρείο: Φραγκούλης Θεόδ., Νταλιάνης Θαν.

36. Γ.Σ. Αυγούστου 2016

Προεδρείο: Φραγκούλης Θόδωρος, Τριάντης Στάθης, Σταμάτης Θαναάσης
Πρόεδρος Δ.Σ.: Νταλιάνη Ευαγγελία
Αντιπρόεδρος: Παναγοδήμος Αθαν.
Γραμματέας: Γρηγοροπούλου-Δημητρογιάννη Έφη
Ταμίας: Μαυρίκα-Σταμάτη Σούλα
Μέλος: Τριάντης Στάθης

ΑΓΡΙΝΙΟ 27 Ιανουαρίου 2016
Ο συντάξας,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

Pin It on Pinterest

Share This