Ψάλτες

Το χωριό μας , όπως στους παπάδες και τους δασκάλους είχε παράδοση και στους ψαλτάδες

 • Ο Νίκος Σιώκος ( δάσκαλος )
 • Ο Κώστας Κοντορλής ( επιθεωρητής Μ.Ε. )
 • Ο Λάμπρος Σιακαβέλλας ( επιθεωρητής Δημ. Εκπαίδευσης )
 • Ο Παπαντώνης Παπαδόπουλος
 • Ο Γιαννακός Φαρμάκης
 • Ο Ιωάννης Χ. Καραδήμας
 • Ο Κων/νος Αθ. Σιδηράς
 • Ο Αλέξανδρος Φαρμάκης
 • Ο Γιάννης Πετραλής
 • Ο Γεωρ. Αθ. Παπαδημητρίου
 • Ο Ευθύμιος Δημ. Παπαδημητρίου ( δάσκαλος )
 • Ο Κώστας Βμβάτσικος
 • Ο Ανδρέας Χαρ. Τσούνης
 • Ο Νίκος Κοντορλής
 • Ο Δ. Παπαζαχαρίας
 • Ο Λάμπρος Χαρ. Σιακαβέλλας
 • Ο Νίκος Αλεξ. Μπούρας
 • Ο Γιάννης Συροθανάσης
 • Ο Κώστας Δ. Καρέτσος
 • Ο Σπύρος Ηλ. Νταλιάνης
 • Ο Σπύρος Κ.Βαμβάτσικος
 • Ο Παπαηλίας Αναστ. Βάρρας
 • Ο Γιώργος Κ.Καρέτσος
 • Ο Σωτήρης Λώλος
 • Ο Νώντας Φαρμάκης
 • Ο Θεόδωρος Φραγγούλης
 • Ο Κώστας Παπαδόπουλος

Pin It on Pinterest

Share This