Βιντεοεπικοινωνία μέσω Skype στη γιορτή Τσίπουρο 2011!

Νέα τεύχη της εφημερίδας “ΕΥΡΥΤΟΣ”
30 Σεπτεμβρίου 2011
Εφημερίδα “ΕΥΡΥΤΟΣ” – τεύχος Σεπτεμβρίου 2011
1 Νοεμβρίου 2011

Κατά τη διάρκεια του εορταστικού 3μερου θα υπάρχει δυνατότητα ζωντανής επικοινωνίας των απανταχού Δομνιστιάνων με τα μέλη της οργανωτικής… επιτροπής ή με όποιον επιθυμούν από τους παρευρισκόμενους στη γιορτή, σε ζωντανή σύνδεση με εικόνα μέσω Skype.
Για να γίνει η ζωντανή σύνδεση, ανοίξτε το πρόγραμμα του Skype και εισάγετε το όνομα domnista1.
Τη δυνατότητα της ζωντανής μετάδοσης επέτρεψε η εγκατάσταση γραμμής internet υψηλής ταχύτητας που έγινε πρόσφατα στο χωριό μας. Η πρόταση για την ζωντανή μετάδοση καθώς και η δαπάνη για την αγορά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού έγινε από το γιατρό Γιάννη Δ. Μήτσου.

Pin It on Pinterest

Share This