Σταβλοι

Από τη γέφυρα της Δομνίστας ο δρόμος στα ανατολικά μας οδηγεί προς τους Στάβλους. Εδώ λένε ότι υπήρχαν οι Στάβλοι των ανακτόρων της Βυζαντινής αυτοκράτειρας Δομινίκης, που ήταν σύζυγος του Ουαλέντου. Άλλη παράδοση λέει ότι οι Στάβλοι ανήκαν στον Εύρυτο, τον αρχαίο βασιλιά της Ευρυτανίας, που είχε πρωτεύουσα την θρυλική Οιχαλία. Το χωριό Στάβλοι διαθέτει υπέροχη θέα.

no images were found

Pin It on Pinterest

Share This