Άμπλιανη

Το χωριό Άμπλιανη είναι επίσης γνωστό με το τοπωνύμιο Σταυροπήγι επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη παλιού σταυροπηγιακού μοναστηριού στην περιοχή. Στο χωριό θα συναντήσουμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην οποία υπάρχουν ενδιαφέρουσες εικόνες με χρονολογία 1806, το δε ξυλόγλυπτο τέμπλο έγινε, σύμφωνα με την επιγραφή του, το 1801 και του Αγίου Νικολάου στην οποία ξεχωρίζει η ενεπίγραφη μικρή εικόνα ρωσικής προέλευσης. ‘Εξω από το χωριό υπάρχουν η Αγία Σωτήρα στο κοιμητήριο, ο Άγιος Ιωάννης, ο Προφήτης Ηλίας και στη θέση Αμπέλια τα ερείπια του Αγίου Αθανασίου, στη θέση που βρισκόταν το παλιό χωριό.

no images were found

Pin It on Pinterest

Share This